Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] TUDOMANYFILOZOFIA SZEMINARIUM, november

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] TUDOMANYFILOZOFIA SZEMINARIUM, november


Chronological Thread 
  • From: "Laszlo E. Szabo" <leszabo AT hps.elte.hu>
  • To: mafla <mafla AT hps.elte.hu>, fizinfo <fizinfo AT sunserv.kfki.hu>, Multiple recipients of list <koglist AT cogpsyphy.hu>
  • Cc: Van Peter <vpet AT PHYNDI.FKE.BME.HU>, Gabor Forrai <forrai AT isis.elte.hu>, Huoranszki Ferenc <Huoransz AT CEU.HU>, Istvan Nemeti <nemeti AT math-inst.hu>, Andras Mate <MATE AT isis.elte.hu>, Lorand Ambrus Lakatos <Ambrusl AT CEU.HU>, Katalin Farkas <farkask AT CEU.HU>, Gereby Gyorgy <gerebyjr AT isis.elte.hu>, "laki jános" <h13318lak AT ella.hu>, lehmann miklos <lehmann AT phil-inst.hu>, "margitay tihamér" <tmargitay AT olap.hu>, " novák zsolt" <novak AT osiris.elte.hu>, "Simonyi András" <simka AT ludens.elte.hu>, Szalai Miklos <szalaim AT hotmail.com>, Ujvari Marta <marta.ujvari AT PHIL.BKE.HU>, "Prof. Robinson" <robinson AT CEU.HU>, "lukovits AT cric.chemres.hu" <lukovits AT cric.chemres.hu>
  • Subject: [Fizinfo] TUDOMANYFILOZOFIA SZEMINARIUM, november
  • Date: Fri, 27 Oct 2000 01:05:40 +0200
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: Eotvos Univ.

ELTE TTK Tudomanytortenet es Tudomanyfilozofia Tanszek
Budapest, Pazmany P. setany 1/A

TUDOMANYFILOZOFIA SZEMINARIUM
(http://hps.elte.hu/seminar)
________________________
2000, November

November 6.
16:00
6. em. 6.54

T i m C r a n e
University College London

Subjective facts

It is sometimes argued that the subjective character of experience gives
a reason to reject physicalism, the doctrine that everything is
physical. The argument is that the existence of subjective facts shows
that not all facts are physical. I argue that this way of arguing makes
physicalism too easy to refute; since there plainly are subjective facts
in the relevant sense,physicalists would be better advised not to
express their view as the view that all facts are physical. But how then
should physicalism be expressed?

November 13.
16:00
6. em. 6.54


A beecsi Bell-konferencia miatt nem lesz szeminaarium.

(http://www.quantum.at/Bell.htm)


November 20.
16:00
6. em. 6.54

G a a l L a a s z l o o
Filozoofia Tanszeek, Babes-Bolyai Egyetem

Taarsadalom ees logikussaag

Az el'oadoo ceelja, hogy bemutassa a taarsadalom ees a logikussaag
koezoett fennaalloo, els'o pillantaasra szokatlan kapcsolatot. Az
el'oadaasban bemutatott kutataas kapcsolatot teremt a szocioloogia,
nevezetesen a tudaasszocioloogia ees a logika koezoett. A kutataas
taargyaat a koezmondaasok keepezik.
A szerz'o eeppen a koezmondaasokban rejl'o logikussaagot hozza
felszinre. A kutataas
eljaaraasaaban oesszhasonliitoo jelleg'u, mivel az aaltala felhasznaalt
minta mind a magyar, mind a romaan nyelv'u kozmondaasokat figyelembe
veszi. Az interdiszciplinaaris kutataas lehet'ovee tesz neehaany, a
fordiitaasra vonatkozoo koevetkezteteest is.

November 27.
16:00
6. em. 6.54

F e h e e r M a a r t a
BME Filozoofia ees Tudomaanytoerteenet Tanszeek

Modern versus poszt-modern a tudomaanyfilozoofiaaban

Az el'oadaas az oktoober 9-i tudomaanyfilozoofia szeminaariumon
Kutrovaatz Gaabor aaltal taargyalt Sokal-botraany kapcsaan felmeruelt
keerdeesek tovaabbgondolaasaara ees kifejteeseere vaallalkozik. Az un.
science wars haattereet vaazolja fel az alapvet'o episztemoloogiai
elvekben az utoobbi kb. keet eevtizedben bekoevetkezett olyan
eltoloodaasok bemutataasaaval, amelyek a poszt-modern faazisra
jellemz'oek. A fejlemeenyek tudomaany- ees tudaasszocioloogia valamint
tudomaanypolitikai oesszefueggeeseir'ol is szoo lesz (azaz a tudomaany
un. Poszt-akadeemikus faazisaarool is roeviden beszeelek majd.)


A szeminaarium szervez'oje: E. Szaboo Laaszloo

--
Laszlo E. Szabo
Department of Theoretical Physics
Department of History and Philosophy of Science
Eotvos University, Budapest
H-1518 Budapest, Pf. 32.
Phone/Fax: (36-1)372-2924
Home: (36-1) 200-7318
Mobil/SMS: (36) 20-366-1172
http://hps.elte.hu/~leszabo
  • [Fizinfo] TUDOMANYFILOZOFIA SZEMINARIUM, november, Laszlo E. Szabo, 10/27/2000

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page