Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Programajánlat: csillagászati elõadás

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Programajánlat: csillagászati elõadás


Chronological Thread 
  • From: Tepliczky István <tepi AT mcse.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Programajánlat: csillagászati elõadás
  • Date: Sun, 22 Oct 2000 06:46:22 +0200
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: Magyar Csillagászati Egyesület

******************************************************************************
A Magyar Csillagászati Egyesület elektronikus hírlevele 2000.10.21.
******************************************************************************
VIII. évfolyam, 930. szám
------------------------------------------------------------------------------
Megrendelés a
listadmin AT mcse.hu
címre küldött levélben:
"subscribe mcseklev [non|win|cwi|852]"
Használati útmutató ugyanitt: "help mcseklev [non|win|cwi|852]"
------------------------------------------------------------------------------

Karinthy-szalon - október 24-én 18 órakor

dr. Kiss László: Nóvakitörések


Az égbolton feltûnõ "új" csillagok már a régiek figyelmét is
felkeltették. A modern asztrofizika jól elkülönülõ csoportokba sorolja
a látszólag hasonló fényváltozású csillagokat (1 napon belüli
felfényesedés, majd hetekig, hónapokig tartó elhalványodás), amelyek
közül jelen elõadás a klasszikus nóva rendszerekkel foglalkozik. Ezek
olyan kölcsönható kettõscsillagok, ahol a nagyobb tömegû csillag egy
fehér törpe, amely a kísérõjétõl anyagot gyûjt be egy akkréciós korongon
keresztül. A korongban hirtelen beinduló termonukleáris fúzió okozza a
rendszer hirtelen felfényesedését.

Az elmúlt egy évben két, amatõrcsillagász körökben is nagy
visszhangot kiváltó nóvakitörés történt. Az elmúlt 25 év legfényesebb
nóvája, a rövid ideig szabad szemmel is látható V1494 Aql egyedülálló
lehetõséget adott egy közeli és fényes nóvakitörés részletes
vizsgálatára. A kitörés elsõ 10 hónapját foglaljuk össze a fényesség és
színkép változásain keresztül. 2000 májusában a Nova Aql 1917 = CI Aql
másodszori kitörése, azaz a csillag visszatérõ nóva természetének
felfedezése következett. Hazai és külföldi megfigyelések alapján
bemutatjuk a rendszer néhány jellemzõjét. A megfigyelési eredményeken
túl összehasonlítjuk a klasszikus és visszatérõ nóvák legfontosabb
tulajdonságait, illetve utalunk a visszatérõ nóvák és az Ia-típusú
szupernóvák evolúciós kapcsolatára.


Az elõadás színhelye: Karinthy Szalon - Budapest, XI., Karinthy út 22.,
idõpontja: 2000. október 24-én (kedden) 18 óra. A belépés ingyenes!

+----------------------------------------------------------------------------+
| MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET -- 1461 Budapest, Pf. 219. |
| * E-MAIL:
mcse AT mcse.hu
* WWW: http://www.mcse.hu * |
| |
| Az MCSE elektronikus hírlevele és levelezõ listái:
listadmin AT mcse.hu
|
| Hírlevelünk online archívuma: http://www.mcse.hu/mcseklev |
+----------------------------------------------------------------------------+
  • [Fizinfo] Programajánlat: csillagászati elõadás, Tepliczky István, 10/22/2000

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page