Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Szalay Sandor Fizikai Centrum szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Szalay Sandor Fizikai Centrum szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: Dr. Kovách Ádám <kovach AT moon.atomki.hu>
  • To: <Fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Szalay Sandor Fizikai Centrum szeminariuma
  • Date: Fri, 29 Sep 2000 11:22:50 +0200
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>M E G H Í V Ó

A debreceni Szalay Sándor Fizikai Centrum szemináriumsorozata keretében

2000. október hó 5-én, csütörtökön 14.00 órakor

a MTA Atommagkutató Intézetének nagy előadótermében (XII. ép. 3. em., bejárat
a Poroszlay út 6. sz. alatti kapun)

Prof. Dr. Hasegawa Akira (Dékán, Niigata University, Japán)
"The Faculty of Science, Niigata University - Solid State Research at
Niigata" és

Prof. Dr. Kojima Makoto (Dékán, Niigata University, Japán)
"The Graduate School for Science and Technology at Niigata University -
Studies on Insect-borne Plant Viruses"

címmel tartanak előadást, amelyen érdeklődő vendégeket is szívesen látunk.

Tea az előadás után.
Debrecen, 2000. szeptember 29.

Kovách Ádám sk.  • [Fizinfo] Szalay Sandor Fizikai Centrum szeminariuma, Dr . Kovách Ádám, 09/29/2000

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page