Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Javaslatok kérése Ericsson-díjakra

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Javaslatok kérése Ericsson-díjakra


Chronological Thread 
  • From: Molnar Miklos <mmiklos AT physx.u-szeged.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Javaslatok kérése Ericsson-díjakra
  • Date: Thu, 24 Aug 2000 11:35:15 +0200 (MEST)
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Kolléganõk és Kollégák!
Az ELFT Elnöksége az ELFT Középiskolai és az Általános Iskolai Oktatási
Szakcsoportjai vezetõségeinek javaslatai alapján megbízta az alábbi
összetételû bizottságot, hogy tegyen javaslatot a MATFUND Alapítvány
Kuratóriumának a tehetséggondozásért és a fizika népszerûsítéséért
adományozható Ericsson-Díjakra.
A javaslattevõ bizottság elnöke: Molnár Miklós (Szeged), tagjai: Berkes
József (Pécs), Juhász Nándor (Szeged), Sebestyén Zoltán (Pécs), Nagy Márton
(Soporon), Simon László (Túrkeve) és Szegedi Ervin (Debrecen).
A bizottság kéri a tisztelt kollégákat, hogy az Ericsson-Díj kiírásának
megfelelõen tegyenek minél többen írásos javaslatot a díjazandó általános-
és középiskolai fizikatanárok személyére. A javaslatokat legkésõbb 2000.
október 1-ig szíveskedjenek eljuttatni a Társulat Titkárságára, Ericsson-Díj
megjelöléssel.
Segítésgüket, javaslataikat elõre is köszönjük!
A javaslattevõ bizottság nevében: Molnár Miklós

  • [Fizinfo] Javaslatok kérése Ericsson-díjakra, Molnar Miklos, 08/24/2000

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page