Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] felh�v�s

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] felh�v�s


Chronological Thread 
  • From: Ujv�ri S�ndor <ujvari AT mail.datatrans.hu>
  • To: Fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] felhvs
  • Date: Wed, 26 Jul 2000 18:45:46 +0200
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Elnézést kérek, amiért az elõzõ nap felhívásom attachmentben érkezett,
figyelmetlen voltam.
Itt küldöm olvasható formátumban:
Ujvári Sándor

A FIZIKA SZÍNRELÉP
KONFERENCIA ÉS MÓDSZERVÁSÁR
SZÉKESFEHÉRVÁR, 2000. szeptember 22-24

Helyszín: József Attila Fiúkollégium Székesfehérvár

A CERN, az Európai Ûrkutatási Ügynökség (ESA) és az Európai Déli
Obszervató-rium (ESO) csatlakozó programja a Tudomány és Technológia
Európai Hete 2000 rendezvényhez.

Az utóbbi években a természettudományos nevelés népszerûsége csökkent,
ezt a napi tapasztalatokon kívül igen komoly, egyetemi szinten elvégzett
felmérések is bizonyítják. A jelenség nemcsak hazánkra jellemzõ, hanem
világszerte tapasztalhatjuk megnyilvánulásait, pl. csökken a
természettudományi karokra jelentkezõ hallgatók létszáma, kevesebben
választják a fizikát érettségi tantárgyként. Az Európai Unió által
minden évben megrendezett "Tudomány Hete" az idén a fizikával
foglalkozik.
Az általuk meghirdetett konferenciafelhíváshoz csatlakozva az Eötvös
Loránd Fizikai Társulat rendezi meg a felhívásban szereplõ "Physics on
Stage" konferencia magyar eseményeit, és szervezi meg a legjobb magyar
fizikatanárok CERN-béli bemutatkozását.

A magyar rendezvények közül már lezajlottak a fizikatanári ankétok, a
debreceni fizikai napok. Elõttünk áll még a magyarországi fõesemény, egy
bemutató konferencia Székesfehérváron, és egy sajtókonferencia a
Magyarországon idén tartott eseményekrõl.

Erre a konferenciára várunk mindenkit, akinek új ötletei vannak a fizika
tanításának érdekesebbé tételéhez. Keresünk kísérleteket, módszereket,
új tananyagokat. Kérünk mindenkit, aki be tud mutatni bármi olyasmit,
ami hozzájárulhat a fizika népszerûsítéséhez, jelentkezzen A FIZIKA
SZÍNRELÉP szervezõbizottságánál, vegyen részt ezen a rendezvényen. A
bemutatott anyagokat összegyûjtjük, valamilyen formában közzétesszük.
Mivel a határidõ szûk, kérjük, hogy aki ezt a felhívást olvasta, legyen
szíves kollégáinak, ismerõseinek legyen szíves ajánlani.
A konferencia egyben "selejtezõ" is a Svájcban tartandó központi
rendezvényre. November 6-tól 10-ig Genfben kerül sor a "Physics on
Stage" nemzetközi konferenciára, amelyen négyszáz fizikatanár,
tudományos újságíró, oktatáspolitikus, tanárképzésben dolgozó oktató
vesz majd részt.
A kiválasztott tanárok utazási és tartózkodási költségeit a szervezõk
fedezik. A kiutazók mûhelyeken, a felállítandó magyar stand
bemutatóhelyein, plenáris elõadásokon szerepelnek majd.

Kérjük tehát, hogy akit a rendezvény érdekel, be akar mutatni valamit,
mûhelyt tart, kiállít valamit, jelentkezzen szeptember 4-ig a következõ
címen:
Ujvári Sándor, 8000, Székesfehérvár Sütõ utca 38. II. 12.
tel: 22 326 954 mail:
ujvari AT mail.datatrans.hu

Jelentkezni a tervezett program vázlatával lehet. A konferencia
rövidsége miatt a szervezõbizottság a programok közül válogat, és a
legjobbakat hívja meg Székesfehérvárra. Ha lehet, a vázlatokat angolul
is kérjük, és Fehérváron amit csak lehet angolul kérünk elõadni. Ha
valaki eszközt mutat be, ahhoz legalább angol nyelvû leírást kell
készíteni, mivel a CERN-beli rendezvény hivatalos nyelve az angol. A
meghívott elõadók számára székesfehérvári konferencia elõreláthatólag
ingyenes lesz, (ez a résztvevõk számától is függ), vagy csak minimális
hozzájárulást kérünk a résztvevõktõl.
Várunk mindenkit Székesfehérváron!


  • [Fizinfo] felhvs, Ujvri Sndor, 07/26/2000

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page