Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] fizika a sz�nen

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] fizika a sz�nen


Chronological Thread 
  • From: Ujv�ri S�ndor <ujvari AT mail.datatrans.hu>
  • To: FIZINFO AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] fizika a sznen
  • Date: Tue, 25 Jul 2000 13:25:47 +0200
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az alábbi felhívásra várom a kollégák jelentkezését.

Attachment: felhvs.rtf
Description: RTF file  • [Fizinfo] fizika a sznen, Ujvri Sndor, 07/25/2000

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page