Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ido es nem-ido

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ido es nem-ido


Chronological Thread 
  • From: Janos.Zana AT elfiz2.kee.hu
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Ido es nem-ido
  • Date: Mon, 3 Jul 2000 11:02:01 +0200 (CEST)

Körkérdést szándékozom tenni a kollégákhoz az alapmennyiségeket
illetően. Vannak jelenségek, amelyek időben zajlanak ugyan le, de nem az
idő folytonos függvényei. Ezeket nem az időbeliség, hanem az egymás
utániság jellemzi. Másszóval, az egymásból származtatható sorrendiség,
vagy ok-okozati kapcsolat. A jelenséget az irányítástechnika a nemlineáris
szabályozások területén a változástáblák segítségével írja le.

Konkrétan a reológia területén merül fel a kérdés. Talán közismert, hogy a
reológia azt mondja: "többletet kínálok a szilárdságtanhoz képest
annyiban, hogy vizsgálhatóvá teszem a jelenségeket az időtől való
függésükben, és a paramétereknek időtől való függését is
engedélyezem". Ehhez bevezet két alapmodellt: a newtoni viszkozitást és a
plasztikus modellt.

A viszkozitás esetén semmi baj - az időnek folytonos függvénye.
A plasztikus viselkedés esetén viszont a rendszer ellentmondóan
viselkedik. Plasztikus folyás esetén a jelenség lezajlása teljesen
független az időtől! Aki látott már löszpartot épület alatt beomlani, vagy
lavinát legördülni, az érzékelhette, hogy a jelenség semmiféle időfüggést
nem mutat.

Más. Ha a yoghurtot megkeverem, attól kezdve a reológiai tulajdonságai
ugrásszerűen megváltoznak. Ha a csokoládémasszát kevergetem, a
viszkozitása nem az idővel, hanem a keveréssel arányosan változik.

Kérdésem tehát: minek nevezzem azt a fizikai mennyiséget, amely hasonló az
időhöz, de nem folyamatos, és a jelenségek egymás utániságát fejezi ki?
----------------------------
U.I. Elnezest, most veszem eszre, hogy ekezetes betuket hasznaltam. Ha
valaki keri, megismetlem ekezetek nelkul. János

Key fingerprint = C4 F1 E6 BD BD 77 D8 C4 22 54 B6 1E E5 53 FF A8
- - - Good rest to all that keeps the Jungle Law! (Kipling) - - -  • [Fizinfo] Ido es nem-ido, Janos . Zana, 07/03/2000

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page