Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] szeminar

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] szeminar


Chronological Thread 
  • From: <LEVAY AT phy.bme.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] szeminar
  • Date: Sat, 11 May 2000 15:08:17 +0200
  • Organization: Institute of Physics, TU Budapest
  • Priority: normal


MEGH'IV'O
A Budapesti Muszaki Egyetem, Fizikai Int'ezet
Elm'eleti Fizika Tansz'ek tudom'anyos
szemin'arium'ara

T'ema:


A BCS-b"ol a Bose-Einstein limeszbe val'o
'atmenet anizotr'op szupravezet"ok eset'en

El"oad'o:


Prof. B. L. Gy"orffyUniversity of Bristol,Id"opont: 2000. m'ajus 24.-'en szerd'an 10 'oraHely : Budafoki 'ut 8 (F-'ep"ulet, III. lh., mfsz.,
Szemin'ariumi szoba

Minden 'erdekl"od"ot sz'i vesen l'atunk !
L'evay P'eterArchive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page