Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Elhunyt Tarjan Imre

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Elhunyt Tarjan Imre


Chronological Thread 
  • From: Szalay Kati <szalay AT sunserv.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Elhunyt Tarjan Imre
  • Date: Wed, 26 Jan 2000 13:24:33 +0100 (MET)

A Magyar Tudományos Akadémia, a Semmelweis Egyetem és a gyászoló család
mély megrendüléssel tudatja, hogy

TARJÁN IMRE

a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az MTA Matematikai és Fizikai
Tudományok Osztályának volt elnöke, a Semmelweis Egyetem emeritus
professzora, az Egyetem volt tudományos rektorhelyettese, az Általános
Orvostudományi kar volt dékánja, az Egyetem Biofizikai Intézetének
harminckét éven át igazgatója, az Eötvös Collegium tagja, az Eötvös Loránd
Fizikai Társulat tagja, a Kristályfizikai Szakcsoport tiszteletbeli
elnöke, a Magyar Biofizikai Társaság és az Európai Fizikai Társulat tagja,
a SOTE baráti kör tagja, Kossuth- és Állami Díjas, a Magyar Köztársasági
Érdemrend Középkeresztje és az Akadémia Aranyérem kitüntetések tulajdonosa

2000. január 19-én, életének 88. évében elhunyt.

Halálával a magyar tudományos élet és egyben a hazai felsőoktatási
pedagógia és kutatás kiemelkedő egyéniségét veszítettük el, aki alapvető
eredményeket ért el a kristályhibák tulajdonságainak feltárásában, a
kristálynövesztésben és annak gyakorlati célú alkalmazásában, az ionizáló
sugárzások mérésével és orvosi célú felhasználásával kapcsolatban, a
biológiai makromolekulák szerkezeti és funkcionális sérülése közötti
kapcsolat feltárásában. Orvosnemzedékek nőttek fel előadásain és
tankönyvein, amelyek mindhárom oktatott nyelven nemzetközi elismerést
arattak biofizikai tankönyvként, és nagyban hozzájárultak a magas szintű
orvosképzés, továbbképzés megalapozásához is. Tudományos és iskolateremtő
pedagógiai munkáját egyaránt az elhivatottság, a precízség, az igényesség,
a kötelességtudat, és az ifjúság szeretete hatotta át.

Szelíd derüje, bölcs embersége mindannyiunknak hiányozni fog.

Hamvasztás utáni búcsúztatása 2000. február 4-én, pénteken, 9 órakor lesz
a Farkasréti temetőben, a római katolikus egyház szertartása szerint.

Emlékét és szellemi hagyatékát kegyelettel megőrizzük.
Igaz emberségét soha nem feledjük.

**********************************************************************  • [Fizinfo] Elhunyt Tarjan Imre, Szalay Kati, 01/26/2000

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page